Επιθυμείτε να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας επειδή το πουλήσατε ή μετακομίζετε στο εξωτερικό; Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση για εσάς αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση αστυνομικού τμήματος)
  • Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα