Εξοφλήσατε ολοσχερώς το δάνειο που είχατε πάρει για την αγορά του οχήματος σας και θέλετε να σας παραχωρηθεί η κυριότητα; Αναλαμβάνουμε να το καταχωρήσουμε και να εκδώσουμε νέα άδεια κυκλοφορίας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος πρωτότυπη
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του πωλητού του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας περί παραχώρησης της κυριότητας