Αλλάξατε χρώμα στο όχημά σας; Αναλαμβάνουμε να το καταχωρήσουμε και να εκδώσουμε νέα άδεια κυκλοφορίας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Εξουσιοδότηση - υπεύθυνη δήλωση περί αλλαγής χρώματος με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος πρωτότυπη
  • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους αδείας των 75 ευρώ για αυτοκίνητο ή 9 ευρώ για μοτοσυκλέτα.