Χάσατε, καταστράφηκε ή σας έκλεψαν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας; Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε νέα αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Η φθαρμένη άδεια κατατίθεται (σε περίπτωση φθοράς)