Χάσατε, καταστράφηκαν ή σας έκλεψαν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός σας; Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε νέες αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ για 1η απώλεια από εδώ : https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm             (Διαδρομή : Υπουργείο Μεταφορών & Δικτύων / Επιβατικές Οδικές Μεταφορές - Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκ. οχημ. - Λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς.καταστρ. για 1η φορά )

    Ηλεκτρονικό παράβολο 60 ευρώ για 2η+επιπλέον απώλεια από εδώ : https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm  (Διαδρομή : Υπουργείο Μεταφορών & Δικτύων / Επιβατικές Οδικές Μεταφορές - Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκ. οχημ. - Λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς.καταστρ. για 2η+ επιπλέον φορά )
  • Επιστροφή φθαρμένων ή κατεστραμμένων κρατικών πινακίδων
  • Εάν πρόκειται για φορτηγό, λεωφορείο, τρίκυκλο φορτηγό, ή Ε.Δ.Χ., απαιτείται και το Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας
  • Βεβαίωση αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, για περίπτωση απώλειας και κλοπής