Αγοράσατε καινούργιο ή μεταχειρισμένο εισαγωγής αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και θέλετε να εκδώσετε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες; Αναλαμβάνουμε την ταξινόμηση του αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Α. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΟΧΗΜΑ

 • Πιστοποιητικά εκτελωνισμού (2 αντίγραφα Α και Β)
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (πρωτότυπο)
 • Τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση

Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

 • Πιστοποιητικά εκτελωνισμού (2 αντίγραφα Α και Β)
 • Έγγραφα εκτελωνισμού (ειδικός φόρος κατανάλωσης, ξένη άδεια κ.λ.π)
 • Κ.Τ.Ε.Ο
 • Τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση

Απαιτούμενα παράβολα-κόστη (και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις)

 • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους αδείας των 75 ευρώ για τα επιβατικά ή 9 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες.
 • Τέλη κυκλοφορίας (σύμφωνα με τον πίνακα P3).