Επιθυμείτε να μεταβιβάσετε το αυτοκίνητο σας ή την μοτοσυκλέτα σας λόγω κληρονομιάς; Αναλαμβάνουμε για εσάς τη διεκπεραίωση της υπόθεσης σας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας πρωτότυπη
  • Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν οι κληρονόμοι τα ποσοστά αυτών και αν οφείλουν ή όχι φόρο κληρονομιάς
  • Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας
  • Εξουσιοδότηση του ή των κληρονόμων με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ του οχήματος. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται προκειμένου το όχημα να διαγραφεί ταυτοχρόνως το Δελτίο ΚΤΕΟ δεν απαιτείται
  • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους αδείας των 75 ευρώ για αυτοκίνητο ή 9 ευρώ για μοτοσυκλέτα.