Επιθυμείτε να μεταβιβάσετε το αυτοκίνητο σας ή την μοτοσυκλέτα σας , αναλαμβάνουμε για εσάς τη διεκπεραίωση αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Εξουσιοδότηση πωλητή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Εξουσιοδότηση αγοραστή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Στην περίπτωση που ο πωλητής ή ο αγοραστής είναι εταιρεία την εξουσιοδότηση υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος και επίσης απαιτείται Φ.Ε.Κ ή καταστατικό ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας ( εκπροσώπηση-διάρκεια )
  • Βεβαίωση απο την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος (σε ισχύ απο 1/7/2014).
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης)στην περίπτωση που ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο
  • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος ( σύμφωνα με τον πίνακα P1)
  • Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) εφόσον υποχρεούται να διαθέτει, δηλαδή για επιβατικά άνω των τεσσάρων ετών από την 1η άδεια κυκλοφορίας και μεταχειρισμένα επιβατικά εισαγωγής .
  • Για τις μοτοσυκλέτες ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με το (πρόγραμμα)

Πίνακας P1

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΥΒΙΚΑΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΑΔΕΙΑΣΥΝΟΛΟ
51-400 30 75 105
401-800 45 75 120
801-1300 60 75 135
1301-1600 90 75 165
1601-1900 120 75 195
1901-2500 145 75 220
2501 ΚΑΙ ΑΝΩ 205 75 280

 

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΚΥΒΙΚΑΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣΑΔΕΙΑΣΥΝΟΛΟ
51-400 30 9 39
401-800 45 9 54
801-1300 60 9 69
1301-1600 90 9 99
1601-1900 120 9 129
1901-2500 145 9 154
2501 ΚΑΙ ΑΝΩ 205 9 214