Επιθυμείτε να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας; Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση για εσάς αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Κρατικές πινακίδες (σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση αστυνομικού τμήματος)
  • Το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας
  • Βεβαίωση του ΟΔΔΥ, αν το αυτοκίνητο έχει παραδοθεί σε αυτόν
  • Εξοφλητική πράξη εάν παρακρατείται η κυριότητα