Επιθυμείτε να θέσετε σε ακινησία το φορτηγό (Φ.Ι.Χ) σας; Αναλαμβάνουμε να εκδώσουμε βεβαίωση ακινησίας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Εξουσιοδότηση εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
  • Φ.Ε.Κ ή καταστατικό (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας)
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη
  • Κρατικές πινακίδες