Αγοράσατε καινούργιο φορτηγό και θέλετε να εκδώσετε άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες; Αναλαμβάνουμε την ταξινόμηση του αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικά εκτελωνισμού (2 αντίγραφα Α και Β)
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (πρωτότυπο)
 • Τιμολόγιο πώλησης
 • Εξουσιοδότηση εκπροσώπου 
 • Φ.Ε.Κ ή καταστατικό (ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας)
 • Εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης του αγοραστή από το TAXISNET όπου θα φαίνονται οι Κωδικοί Δραστηριότητας ( ΚΑΔ ) του.
 • Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. σχετικά με το χρόνο έναρξης του αντικειμένου εργασίας και τα ακαθάριστα έσοδα όταν το μικτό βάρος είναι πάνω απο 4 τόνους ή το καύσιμο είναι πετρέλαιο (2935€ / τόνο μικτού βάρους ή 1175€ / τόνο για νεοσύστατες εταιρίες ).
 • Βεβαίωση της υπηρεσίας που εποπτεύει την επιχείρηση ανάλογα με το είδος (π.χ. βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας αν πρόκειται για μεταφορά κρεάτων κλπ)
 • Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ( σε περίπτωση μεταχειρισμένου εισαγωγής οχήματος )
 • Εισφορά ( σύμφωνα με τον πίνακα P5 )
 • Παραστατικό Τράπεζας (πρωτότυπο) για την καταβολή του τέλους αδείας των 75 ευρώ.
 • Τέλη Κυκλοφορίας  (σύμφωνα με τον πίνακα P6 )

Πίνακας P5

ΜΒ KgrΑΝΟΙΚΤΑΑΓΡΟΤΙΚΑ*ΚΛΕΙΣΤΑΑΓΡΟΤΙΚΑ*
1-12001505023578
1201-20001755829598
2001-240020568350117
2401-400023578410137

* ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Πίνακας P6

ΜΒ ΚgrΚόστος
ΕΩΣ 1500 75
1501-3500 105
3501-10000 300
10001-20000 600
20001-30000 940
30001-40000 1320
40001 & ΑΝΩ 1490