Επιθυμείται να μετατρέψετε την άδεια οδήγησής σας από επαγγελματική σε ερασιτεχνική; Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε την υπόθεση σας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
  • Αίτηση εκτύπωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
  • Δύο φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 18 ευρώ (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 9,02 ευρώ, στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
  • Την παλαιά άδεια οδήγησης

Αν η επαγγελματική σας άδεια οδήγησης έχει λήξει, θα προσκομίζονται επιπλέον: