Επιθυμείτε αντικατάσταση της άδειας οδήγησης σας σε κοινοτικού τύπου; Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε την υπόθεση σας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
  • Αίτηση εκτύπωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά