Επιθυμείται να αντικαταστήσετε την άδεια οδήγησής σας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς; Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε την υπόθεση σας αφού συγκεντρώσετε τα παρακάτω:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
 • Αίτηση εκτύπωσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπία και των δύο όψεων)
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 9,02 ευρώ (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
 • Ηλεκτρονικό παράβολο 30 ευρώ ( μόνο σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής )
  (απο εδώ https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
  Το παραπάνω ποσό δεν καταβάλλεται στην περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης λόγω μερικής (διάρρηξη) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που πρέπει να αποδεικνύεται από έγγραφα της αρμόδιας αρχής
 • Σε περίπτωση φθοράς παραδίδεται η φθαρμένη άδεια οδήγησης